Home

Wat doe ik?

Ik ben een (programma)manager en adviseur die goed ingezet kan worden om samen met alle interne- en externe belanghebbenden organisatiedoelen te bereiken en nieuwe visies, strategieën en ontwikkelingen op te stellen en te implementeren. Mijn werkzaamheden verricht ik hoofdzakelijk bij overheden en in het maatschappelijk middenveld (woningcorporaties, welzijnsinstellingen, zorginstellingen en gemeenten). Op dat werkveld heb ik veel expertise opgebouwd die organisaties en mensen stimuleert in hun ontwikkeling. Ik daag graag mensen uit om, als een “spin in het web” en in samenwerking met anderen, nieuwe ontwikkelingen te implementeren. Hierbij bied ik, als econoom met een sociaal hart, leiderschap en geef advies met een focus op:

  • Realistische strategie/visie ontwikkeling en –operationalisering waarbij goed rekening wordt gehouden met alle (interne/externe) belangen;
  • Zorgdragen dat strategie/visie ook bij belanghouders (klanten, overheid en politiek) met draagvlak wordt uitgevoerd;
  • Implementeren nieuwe wet- en regelgeving (ook bij belanghouders, klanten en hun organisaties);
  • Duidelijk financieel- en risicomanagement voor zowel de organisatie als de bijhorende ICT- en vastgoedprojecten;
  • Transparante planning , control en (financiële) verantwoording over de inzet van mensen en middelen;
  • praktisch ingestoken efficiencyverbetering van de bedrijfsvoering;
  • Het vertegenwoordigen van een organisatie; ook extern;
  • Verbeteren klantgerichtheid, samenwerking met derden en klantparticipatie.

Wat heb ik u te bieden?

Ik zorg voor nieuwe inzichten gebaseerd op goede analyses, feiten dus. De complexiteit van organisaties weet ik snel te doorgronden. Relevante inzichten – afgestemd op uw organisatie en strategie – weet ik kernachtig en in alle eenvoud te communiceren met medewerkers en externe samenwerkingspartners. Daarmee wordt de basis gelegd om uw doelstellingen te bereiken. Mijn kracht zit met name in het, continu samen met anderen organisatiedoelen te bereiken, waarbij ik een altijd een goed evenwicht hanteer tussen de toegevoegde waarde voor de klant en de efficiënte inzet van de mensen en middelen.
Door mijn bestuurlijke – en politieke ervaring ben ik goed in staat om complexe vraagstukken van goede en gedragen besluitvorming te voorzien.

Bekijk of download hier mijn CV