Opdrachten

Recente opdrachten

KWh/Corporatiehuis/Stekademy
Voor deze opdrachtgever(s) organiseer en begeleid ik een nieuwe leerlijn. Deze leerlijn van en voor corporaties heeft als titel “Organisatietransitie versus assetmanagement” en behandelt de manieren waarop assetmanagement (ook wel vastgoedsturing genoemd) geregeld kan worden en wat de gevolgen zijn voor de organisatie van corporaties.

Energiecoöperatie
Samen met professionele adviseurs adviseer ik (met name) corporaties hoe hun doelstellingen voor energiebesparing gerealiseerd kunnen worden. Hierbij wordt goed rekening gehouden met het (bekende) beleid van de overheid. Het realiseren van een energiecoöperatie is een goed en duurzaam antwoord en maakt optimaal gebruik van de fiscale mogelijkheden die er op dit moment zijn.

Controllersopleiding
Voor FBTA (zie: www.FBTA.nl) organiseer ik een opleiding over de manier waarop de controllersfunctie kan worden ingevuld bij corporaties. Deze opleiding gaat dan o.a. over de verschillen tussen business- en financial control en hoe de hele organisatie optimaal kan profiteren van deze “nieuwe” functie, voorgeschreven in de nieuwe Woningwet.

Stekademy
Samen met deze instantie werk ik aan het opzetten en begeleiden van een aantal nieuwe leerlijnen voor corporaties, met name bestuurders. Onder andere de gevolgen van vastgoedsturing voor organisaties en het beleid voor langer zelfstandig thuis wonen (als onderdeel van het thema Wonen-zorg) worden uitgewerkt.

Wijkscans t.b.v. zorgvastgoed
Samen met Stad010 en Sinfore werk ik aan het opzetten van wijkscans op basis waarvan beleid kan worden opgesteld over de investeringen in (met name) zorgvastgoed op langere termijn. Er wordt gebruik gemaakt van openbare data en de resultaten worden o.a. in de vorm van overzichtelijke kaartjes gepresenteerd. De geïnteresseerde opdrachtgevers zijn met name gemeenten, zorginstellingen (b.v. GGD) en corporaties.

Vwzhz
In opdracht van de Vereniging voor Woningcorporaties Zuid-Holland Zuid (VWZHZ) heb ik geadviseerd op welke manier zij het beste kunnen samenwerken, rekening houdend met de indeling van de woningmarktregio’s volgens de nieuwe woningwet.

CorporatieNL
Voor CorporatieNL heb ik een congres over Wonen-zorg georganiseerd. Tevens heb ik daar als dagvoorzitter opgetreden. Het congres heeft op 10/10/2017 plaatsgevonden.Zowel de inbreng van corporaties als die van professionele (markt)partijen en trendwatchers werd zeer op prijs gesteld. Voor meer informatie zie www.corporatienl.nl

Bekijk of download hier mijn CV