Profiel

Wie ben ik?

Sinds 2016 werk ik als zelfstandig adviseur op het terrein van wonen, welzijn en zorg.
Daarvoor heb ik jarenlange management- en advieservaring opgedaan met name bij en met woningcorporaties, welzijnsinstellingen en gemeenten. Ik ken de verschillende belangen bij de komende veranderingen die dit maatschappelijk middenveld te wachten staan (ook van binnenuit).
Ik ben een manager/adviseur die zich richt op ontwikkeling met groei als uiteindelijk doel. Ik doe dit samen met directe collega’s, samenwerkingspartners en andere organisatieonderdelen. Ik ben een daadkrachtig en verbindend leider met ruime management- en bestuurlijke ervaring. Ik ben flexibel, resultaatgericht en handel altijd vanuit een goede balans tussen financiële haalbaarheid en maatschappelijke betrokkenheid. Door mensen ruimte en verantwoordelijkheid te geven daag ik hen uit om zich te ontwikkelen in hun werk.
Ik heb organisatieveranderingen en bouw- en ICT-projecten in de opdrachtgevers- en projectleidersrol uitgevoerd en begeleid. Ik heb ruime kennis van financiën, huisvesting, bedrijfsvoering en vastgoedontwikkeling en – beheer en projectmanagement. Ik ben goed in staat om netwerken te creëren. Ik zie samenwerking tussen en met partners binnen en buiten een organisatie als een wezenlijk onderdeel van maatschappelijke organisaties.
Medewerkers, belanghouders en samenwerkingspartners typeren mij als energiek, betrouwbaar, resultaatgericht en enthousiast.
Ik kan mijn belangrijkste eigenschappen weergeven in een woordenwolk en mijn MBTI-typering:

Mijn werkwijze

Op basis van de (aanwezige of te verzamelen) informatie maak ik een korte analyse van het aan te pakken en op te lossen probleem. Ik zorg er voor dat regelmatig mijn leidinggevenden/opdrachtgever(s) op de hoogte worden gesteld van de voortgang. Kenmerkend voor mijn werkwijze is voorts dat ik niet alleen goed kan opereren als (lijn-, project- of proces)manager maar zelf ook de “handen uit de mouwen steek”. Ook betrek ik mensen altijd bij mijn werk om zaken te bespreken en te toetsen.

Op deze manier zorg ik voor dat alle (intern/extern en direct/indirect) betrokkenen voldoende verbonden zijn en blijven met de voorgestelde strategie/oplossing.

Bekijk of download hier mijn CV